GRIKAS s.r.o
Starinská 2197/71, 06601 Humenné
IČO: 45 349 215
hracky@hrackyprechlapcov.sk
Tel: 0905 839 419
        0905 839 418

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Vložka č.: 22439/P, Oddiel: Sro

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax. č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk